Privacy beleid

Nathalie Theys in naam van Nooit Meer Op Dieet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. NMOD respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. NMOD heeft dit privacybeleid opgesteld wegens de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd. 

​Contactgegevens: 
https://www.nooitmeeropdieet.be 
Rood Kruisstraat 68 
2300 Turnhout 
België 
+32 494 66 57 16 
BE0628.422.814

 

Persoonsgegevens die Nooit Meer Op Dieet verwerkt 

NMOD verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact opneemt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult, belt of e-mailt of als je gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. 

Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 

 • voor- en achternaam 
 • adresgegevens 
 • telefoonnummer 
 • e-mailadres 
 • Skype-adres 
 • Bankrekeningnummer 
 • BTW nummer indien van toepassing 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in e-mail, mondeling of telefonisch. 

 

Als je de website bezoekt, worden ook deze gegevens verzameld: 

 • Naam browser die je gebruikt. 
 • Besturingssysteem dat je gebruikt. 
 • Serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt. 

 

Doel en grondslag op basis waarvan NMOD je persoonsgegevens verwerkt 

NMOD verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. De belangrijkste grondslag om de gegevens te bewaren, is het uitvoeren van een overeenkomst. NMOD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om abonnees een nieuwsbrief te kunnen sturen. 
 • Om je betaling te verwerken. 
 • Om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om haar dienstverlening uit te voeren. 
 • Om je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten. 
 • Om diensten bij je af te leveren. 
 • Om geïnteresseerden de kans te geven een vraag te mailen via het contactformulier of de chatmodule op de website.

Geautomatiseerde besluitvorming 

NMOD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

Hoelang NMOD persoonsgegevens bewaart 

NMOD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 • Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft. 
 • Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact. 
 • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact. 

 Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. 

 

Delen van jouw persoonsgegevens met derden 

NMOD zal je gegevens nooit en te nimmer aan derden verkopen. Jouw gegevens worden alleen aan derden verstrekt in een van deze gevallen: 

 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Bijvoorbeeld met een coaching/samenwerking. 

Met organisaties die jouw gegevens verwerken in opdracht van NMOD wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. NMOD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Hier volgt een overzicht van deze organisaties en de werkzaamheden die zij uitvoeren: 

 • MailChimp – verzending e-mailnieuwsbrief. 
 • Autorespond – verwerking bestellingen en facturering. 
 • Teachable – voor het aan bieden van het online trainingsprogramma 
 • Google Analytics – voor de analyse van gegevens van bezoekers site. 

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar nathalie@nooitmeeropdieet.be NMOD zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onder in die nieuwsbrief. 

 

SSL-verbinding 

Als je het contactformulier invult, worden je gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat NMOD een SSL-certificaat gebruikt. De gegevens worden gemaild naar NMOD waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. NMOD zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

 

Cookies 

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. NMOD maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookies op je computer. 

  

Google Analytics 

NMOD gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt anoniem, dus zonder het IP-adres van je computer, door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan NMOD. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NMOD heeft hier geen invloed op. 

NMOD heeft Google geen toestemming gegeven om via NMOD verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

Disclaimer 

NMOD is gerechtigd de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen zonder de bezoeker ervan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor genoeg. 

 

Heb je tips, vragen of andere feedback? 

Neem gerust contact op.
www.nooitmeeropdieet.be is de website van Nathalie Theys, Nooit Meer Op Dieet
nathalie@nooitmeeropdieet.be is het e-mailadres.